Sản phẩm

Sản phẩm chủ lực

Tin tức - Sự kiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần thuốc thú y Trung ương I

Sáng ngày 06/5/2023, Công ty Cổ Phần thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO) đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 tại: Cụm CN Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Căn cứ theo điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung […]

Thư viện Tư liệu

Phim tư liệu giới thiệu công ty Vinavetco

Bệnh & Điều trị

Tác nhân gây bệnh Bệnh liên cầu khuẩn ở lợn còn gọi là bệnh nhiễm Streptococcus. Streptococcus suis là vi khuẩn thường xuyên có mặt ở lợn nuôi trên khắp thế giới. Vi khuẩn sống trong amidan, trong điều kiện bình thường vi khuẩn không gây bệnh cho lợn. Khi có các điều kiện bất […]