Vinavetco

Chính sách giao nhận

Chính sách giao nhận

• Phương thức vận chuyển: Vận chuyển bằng xe, tàu, khi hàng hóa được giao đến kho khách hàng và chờ nhận thông tin kiểm tra.
• Thời hạn giao hàng: Công ty thực hiện đúng thỏa thuận về thời gian giao hàng cho khách hàng được giao kết trong hợp đồng, các trường hợp thay đổi thời gian sẽ thông báo với khách hàng;
• Giới hạn địa lý: Không giới hạn về địa lý giao hàng, tùy theo vùng, miền mà có kế hoạch giao hoặc gửi hàng phù hợp.

< Quay về trang chủ