Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tin tuyển dụng

03/01/2022

VINAVETCO đang có nhu cầu tuyển dụng Trưởng vùng Kinh doanh thuốc thú y theo thông tin như sau: I. Vị trí, số lượng tuyển dụng: – Trưởng vùng Kinh doanh Dược – Số lượng: 02 nhân viên II. Yêu cầu: – Giới tính: Nam/ Nữ độ tuổi từ 30 tuổi trở lên; – Có […]

Chính sách Nhân sự

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi

Khi tham gia vào Công ty CP thuốc thú y trung ương I (Vinavetco), mỗi cán bộ nhân viên sẽ được hưởng những đãi ngộ xứng đáng với đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Các chính sách dành cho người lao động của Công ty gồm: – Tạo môi trường […]

Đào tạo và phát triển

Công ty CP thuốc thú y trung ương I (Vinavetco) đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Không chỉ được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, […]