Tin Vinavetco

Tin tức

Thông báo

(V/v: Dừng đăng ký lưu hành sản phẩm nhập khẩu)

Công ty Cổ Phần thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO) thông báo:

Hai sản phẩm kháng thể Gumboro (Infectious Bursal Disease Antibodies) và kháng thể Viêm gan vịt (Duck Virus Hepatitis Antibodies) do Công ty Shangdong Sinder Technology Co., Ltd (Công ty SINDER), Trung Quốc sản xuất được VINAVETCO đăng ký lưu hành và thương mại tại Việt Nam.

Năm 2018 VINAVETCO đã uỷ quyền cho Công ty TNHH thuốc thú y TW1 (là Công ty con) tiếp tục đăng ký lưu hành, nhập khẩu và thương mại hai sản phẩm này. Kể từ ngày 15/02/2022 Công ty TNHH thuốc thú y TW1 đã dừng việc hợp tác với Công ty SINDER, không tiến hành gia hạn đăng ký lưu hành, nhập khẩu và thương mại hai sản phẩm này tại Việt Nam nữa.

Công ty chúng tôi từ chối chia sẻ thông tin kỹ thuật, các kết quả kiểm nghiệm, khảo nghiệm và các báo cáo thử nghiệm và các tài liệu có liên quan đã đăng ký hai sản phẩm này với cơ quan chức năng tại Việt Nam cho đơn vị khác.

Đồng thời, Chúng tôi không cho phép bất cứ một tổ chức, doanh nghiệp nào được phép sử dụng kết quả các nghiên cứu, khảo nghiệm này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của VINAVETCO. Các tổ chức, doanh nghiệp cố ý sử dụng các tài liệu kể trên mà không có sự đồng ý của VINAVETCO đều được coi là vi phạm bản quyền và vi phạm pháp luật.

Sau đây là thông tin chi tiết hai sản phẩm kháng thể mà Công ty TNHH thuốc thú y TW1 dừng đăng ký lưu hành tại Việt Nam kể từ ngày 15/02/2022:

TT Tên sản phẩm  Hình ảnh sản phẩm Số đăng ký lưu hành tại Việt Nam Nhà sản xuất
1

Infectious Bursal Disease Antibodies

(Kháng thể Gumboro)

SST – 1 Shandong Sinder Technology Co.,Ltd .

Địa chỉ: No., 195 Shungeng road, Zhucheng, Shandong province, P.R.China

2

Duck Virus Hepatitis Antibodies

(Kháng thể viêm gan vịt)

  SST – 2

Trân trọng thông báo!