Tin ngành

Tin tức

Dịch bệnh gia súc, gia cầm giảm mạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.