Tin ngành

Tin tức

Cả nước hiện có trên 2.000 vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Những năm qua, công tác xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đã góp phần quan trọng thúc đẩy xuất khẩu ngành chăn nuôi.

Hội nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Thanh Sơn.

Hội nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Thanh Sơn.

Ngày 25/10, tại Bình Phước, Bộ NN-PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu.

Theo Cục Thú y, lũy kế từ năm 2016 đến nay, cả nước đã xây dựng được 2.394 vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB) tại 55 tỉnh, thành phố.

Hiện nay, cả nước có 2.210 vùng, cơ sở ATDB tại 55 tỉnh, thành phố với 4.125 lượt chứng nhận ATDB đối với 20 bệnh, bao gồm: 1.687 (lượt) chứng nhận cơ sở, vùng chăn nuôi gia cầm ATDB; 2.386 (lượt) chứng nhận cơ sở, vùng chăn nuôi lợn ATDB; 52 (lượt) chứng nhận cơ sở, vùng chăn nuôi gia súc khác (còn hiệu lực).

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, công tác xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy xuất khẩu của ngành chăn nuôi, với tổng kim ngạch hiện đạt khoảng 1,5 tỷ USD/năm.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Sơn.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Sơn.

Trong giai đoạn 2022-2030, định hướng của Bộ NN-PTNT là xây dựng thành công các chuỗi, vùng chăn nuôi ATDB theo quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn của OIE tại vùng Đông Nam Bộ.

Từ đó, nhân rộng mô hình, vận dụng xây dựng các vùng ATDB tại các địa phương khác trên phạm vi cả nước; tạo điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước, thúc đẩy tăng nhanh xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật; tạo việc làm, tăng thu nhập cho hơn 20 triệu người tham gia chuỗi sản xuất chăn nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.

Nguồn: Thanh Sơn
Báo Nông Nghiệp Việt Nam