Chính sách Nhân sự

Tin tức

Đào tạo và phát triển

Công ty CP thuốc thú y trung ương I (Vinavetco) đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Không chỉ được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, các cán bộ của Công ty còn được tạo điều kiện tiếp xúc với các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dược thú y để tiếp thu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các nền kinh tế phát triển.

Đào tạo với Công ty CP thuốc thú y trung ương I (Vinavetco) không chỉ mang ý nghĩa nâng cao trình độ cho CBNV, mà còn góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Không chỉ được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, các cán bộ của Công ty còn được tạo điều kiện tiếp xúc với các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dược thú y để tiếp thu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các nền kinh tế phát triển.