Chính sách Nhân sự

Chính sách Nhân sự

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi

Khi tham gia vào Công ty CP thuốc thú y trung ương I (Vinavetco), mỗi cán bộ nhân viên sẽ được hưởng những đãi ngộ xứng đáng với đóng...

Đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển

Công ty CP thuốc thú y trung ương I (Vinavetco) đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả...