Giới thiệu

Thông tin

Bệnh hen gà

BỆNH HEN GÀ

(CRD – CHRONIC RESPIRATORY DISEASE)

1. NGUYÊN NHÂN

 • Bệnh gây ra bởi Mycoplasma gallisepticum.

2. TRIỆU CHỨNG

 • Gà ốm ủ rũ, giảm ăn, chậm lớn, suy nhược.
 • Gà khó thở, ho hen, sặc khoẹt.
 • Chảy nước mũi, nước mắt, viêm mí mắt, đôi khi thấy phù đầu.
 • Ở gà đẻ, sản lượng trứng giảm.

3. BỆNH TÍCH

 • Khí quản xung huyết, có bọt.
 • Phổi bị bầm huyết.
 • Túi khí viêm, mờ đục.

4. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH

TRỊ BỆNH

 • Tạo độ thoáng, giảm mật độ gà/m2 chuồng. Định kỳ phun thuốc sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina aqua….

– Vinadin: 100ml thuốc pha với 10 lít nước.

– Chlorine dioxide: 1g pha với 1 lít nước.

 • Sử dụng một trong các kháng sinh: Anti CRD, Tylosin 98%, Tiamulin 10%, Gentatylodex oral, Ampicoli fort…

– Anti CRD:  2gr/ lít nước/ ngày, dùng liên tục 4-7 ngày.

– Tylosin 98%: 1g/1 lít nước hoặc trộn với 0,5 kg thức ăn/ngày. Dùng liên tục 4-5 ngày.

– Tiamulin 10%: Pha nước uống hoặc trộn thức ăn gói 20g/100 kg gia cầm.

– Gentatylodex oral: Hòa với nước uống hoặc trộn thức ăn 1g/5kg P/ngày.

– Sulmix-plus: 1-1,5g/lít nước, dùng 3 – 6 ngày liền.

 • Bổ trợ, tăng sức đề kháng: B.complex, Vinamix 200, Stress-bran, Enzym phyte 1…

– B.complex for oral: Một gói 100g thuốc pha với 300 lít nước hoặc trộn với 100 kg thức ăn hỗn hợp.

– Vinamix 200: 1 g/1 lít nước/ngày dùng liên tục trong 10 ngày hoặc cả quá trình nuôi.

– Stress-bran: 1g thuốc pha trong 2 lít nước, thuốc dùng liên tục trong 4-5 ngày.

PHÒNG BỆNH

 • Giữ cho chuồng trại luôn khô ráo, sạch sẽ, đảm bảo độ thoáng chuồng nuôi.
 • Sát trùng chuồng trại định kỳ bằng: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina Aqua…
 • Quy trình phòng bệnh CRD trên gà:

Loại gia cầm

Thời gian dùng thuốc

Đường đưa thuốc

Gà thịt công nghiệp
Gà thịt nuôi thả
Gà giốngGà đẻ
Từ 12 – 14, 28 – 30 và 42 – 45 ngày tuổi
Từ 12 – 14, sau nửa tháng dùng một lần2 – 3 tháng dùng 1 đợt thuốc.

Trước giai đoạn đẻ và định kỳ 2 tháng dùng 1 đợt thuốc.

Trộn thức ăn
hoặc cho uống

Dùng mỗi đợt thuốc 3 ngày, liều phòng bằng ½ liều chữa bệnh.

* Chú ý: Nên luân chuyển thuốc phòng trị bệnh sau mỗi 2 tháng.