Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Lái xe Văn Phòng Tháng 03/2023

Tuyển dụng Nhân viên Lái xe Văn Phòng Tháng 03/2023

Công ty TNHH thuốc thú y TW1 (VINAVETCO) là Công ty hàng đầu chuyên sản xuất, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm Thuốc thú y, Thuốc thủy sản,...

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Thuốc Thú y Tháng 11/2022

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Thuốc Thú y Tháng 11/2022

Công ty TNHH thuốc thú y TW1 (VINAVETCO) là Công ty hàng đầu chuyên sản xuất, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm Thuốc thú y, Thuốc thủy sản,...

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Thuốc Thú y Tháng 10/2022

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Thuốc Thú y Tháng 10/2022

Công ty TNHH thuốc thú y TW1 (VINAVETCO) là Công ty hàng đầu chuyên sản xuất, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm Thuốc thú y, Thuốc thủy sản,...

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán Bán hàng, Thanh toán

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán Bán hàng, Thanh toán

Công ty TNHH thuốc thú y TW1 (VINAVETCO) là Công ty hàng đầu chuyên sản xuất, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm Thuốc thú y, Thuốc thủy sản,...

Tuyển dụng Nhân viên Pha, Phối chế

Tuyển dụng Nhân viên Pha, Phối chế

VINAVETCO đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên pha, phối chế theo thông tin như sau: I. Vị trí, số lượng tuyển dụng: – Nhân viên Pha, phối...

Tuyển dụng nhân viên DVKH

Tuyển dụng nhân viên DVKH

VINAVETCO đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên dịch vụ khách hàng theo thông tin như sau: I. Vị trí, số lượng tuyển dụng: – Nhân viên Dịch...

Tuyển dụng Nhân viên R&D

Tuyển dụng Nhân viên R&D

Địa điểm làm việc: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. I. Vị trí, số lượng tuyển dụng: – Nhân viên Phòng Nghiên cứu...

Tuyển dụng Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính

Tuyển dụng Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính

Công ty TNHH thuốc thú y TW1 (VINAVETCO) là Công ty hàng đầu chuyên sản xuất, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm Thuốc thú y, Thuốc thủy sản,...

Tuyển dụng Phó phòng Tổ chức Hành chính

Tuyển dụng Phó phòng Tổ chức Hành chính

Công ty TNHH thuốc thú y TW1 (VINAVETCO) là Công ty hàng đầu chuyên sản xuất, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm Thuốc thú y, Thuốc thủy sản,...

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Thuốc Thú y

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Thuốc Thú y

VINAVETCO đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên Kinh doanh thuốc thú y theo thông tin như sau: I. Vị trí, số lượng tuyển dụng: – Nhân viên...

Tuyển dụng Trưởng vùng Kinh doanh thuốc thú y

Tuyển dụng Trưởng vùng Kinh doanh thuốc thú y

VINAVETCO đang có nhu cầu tuyển dụng Trưởng vùng Kinh doanh thuốc thú y theo thông tin như sau: I. Vị trí, số lượng tuyển dụng: – Trưởng vùng...