Báo cáo

Báo cáo

VNY – Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2022

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2022. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết.

5.VNY- Giải trình chênh lệnh lợi nhuận Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4 năm  2022