Báo cáo

Báo cáo

VNY – Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2023

Công ty Cổ Phần thuốc thú y Trung Ương I công bố: Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2023 của Công ty. Xin mời click đường link bên dưới để biết thêm thông tin tiết:

VNY Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2023