Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

Part 1: BCTC riêng quý 4 năm 2022-1-4

Part 2: BCTC riêng quý 4 năm 2022-5-13

Part 3: BCTC riêng quý 4 năm 2022-14-22

Part 4: BCTC riêng quý 4 năm 2022-23-29