Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

VNY – Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 trang 1-6

VNY – Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 trang 7-14

VNY – Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 trang 15-21

VNY – Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 trang 22-29