Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

Part 1: BCTC riêng quý 1 năm 2023-1-8

Part 2: BCTC riêng quý 1 năm 2023-9-16

Part 3: BCTC riêng quý 1 năm 2023-17-23

Part 4: BCTC riêng quý 1 năm 2023-24-29