Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo tài chính riêng năm 2022

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo tài chính riêng năm 2022. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

Part 1: BCTC riêng năm 2022-1-5

Part 2: BCTC riêng năm 2022-6-13

Part 3: BCTC riêng năm 2022-14-20

Part 4: BCTC riêng năm 2022-21-27

Part 5: BCTC riêng năm 2022-28-34