Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 trang 1-7

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 trang 8-15

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 16-23

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 24-31