Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

Part 1: BCTC hợp nhất quý 1 năm 2023-1-7

Part 2: BCTC hợp nhất quý 1 năm 2023-8-15

Part 3: BCTC hợp nhất quý 1 năm 2023-16-24

Part 4: BCTC hợp nhất quý 1 năm 2023-25-31