Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

Part 1: BCTC hợp nhất năm 2022-1-8

Part 2: BCTC hợp nhất năm 2022-9-13

Part 3: BCTC hợp nhất năm 2022-14-18

Part 4: BCTC hợp nhất năm 2022-19-28

Part 5: BCTC hợp nhất năm 2022-29-38