Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo quản trị công ty (bản rút gọn) năm 2022

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo quản trị công ty (bản rút gọn) năm 2022. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

VNY – Báo cáo quản trị công ty (bản rút gọn) năm 2022 trang -1-10

VNY – Báo cáo quản trị công ty (bản rút gọn) năm 2022 trang -11-19

VNY – Báo cáo quản trị công ty (bản rút gọn) năm 2022 trang -20-28