Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo quản trị công ty (bản rút gọn) 6 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

VNY – Báo cáo quản trị (bản rút gọn) 6 tháng đầu năm 2023 trang -1-7

VNY – Báo cáo quản trị (bản rút gọn) 6 tháng đầu năm 2023 trang -8-13