Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính riêng Quý III – 2023

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính riêng quý III – 2023 của Công ty. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

Giải trình BCTC riêng Q3-2023