Dung dich kháng sinh uống

 • PTLC là thuốc đặc trị phân trắng, phân xanh, phân vàng và phù thũng lợn con.

  PTLC là thuốc đặc trị phân trắng, phân xanh, phân vàng và phù thũng lợn con.

  Tên thuốc: PTLC Dung dịch uống SĐK:TWI-X3-152 Công thức: Thuốc chất
 • Đặc trị bệnh lợn con phân trắng.

  Đặc trị bệnh lợn con phân trắng.

  Tên thuốc: Spectam SH Dung dịch uống SĐK: TWI-X3-8 Công
 • Vina-cox diệt cầu trùng ở mọi giai đoạn

  Vina-cox diệt cầu trùng ở mọi giai đoạn

  Tên thuốc: Vina-Cox SĐK: TWI-X3-203 Công thức: Thuốc chất lượng cao. Toltrazuril:
 • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON

  ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON

  Tên thuốc: Fatra Dung dịch uống SĐK: TWI-X3-54 Công thức: Trong