Bột KS vô trùng pha tiêm

 • Ampicillin 500mg

  Ampicillin 500mg

  Tên thuốc: Ampicillin  Thuốc bột pha tiêm SĐK: TWI-X3-18 Công
 • Streptomycin Sulphate

  Streptomycin Sulphate

   Streptomycin Sulphate Tên thuốc: Streptomycin Sulphate Thuốc bột pha tiêm
 • Kháng sinh thế hệ mới nhất đặc trị các bệnh viêm đường hô hấp và PRRS kế phát
 • KHÁNG SINH CHẤT LƯỢNG CAO

  KHÁNG SINH CHẤT LƯỢNG CAO

  Tên thuốc: Ampi-Kana Thuốc bột pha tiêm SĐK: TWI-X3-66 Công
 • KHÁNG SINH CHẤT LƯỢNG CAO

  KHÁNG SINH CHẤT LƯỢNG CAO

    Tên thuốc: Oxytetracyclin HCl Thuốc bột pha tiêm SĐK:
 • KHÁNG SINH CHẤT LƯỢNG CAO

  KHÁNG SINH CHẤT LƯỢNG CAO

  Tên thuốc: Penicillin G Potassium Thuốc bột pha tiêm
 • KHÁNG SINH CHẤT LƯỢNG CAO

  KHÁNG SINH CHẤT LƯỢNG CAO

  Tên thuốc: Pen-Strep Thuốc bột pha tiêm SĐK: TWI-X3-73 Công