Câu hỏi: Nguyên nhân gây bệnh cúm gà là gì ?

Bệnh cúm gà do các virus thuộc họ Orthomyxoviridae gây ra . Các virus cúm có 3 týp kháng nguyên đặc trưng: A, B và C. Các týp B và C chỉ gây bệnh cho người, heo, ngựa và nhiều loại gia cầm. Virus cúm có 2 kháng nguyên bề mặt quyết định đặc tính và động lực của virus cúm là H và N. Kháng nguyên H có 16H và kháng nguyên N có 9N. Virus chứa H5, H7, Hthuộc nhóm virus có động lực cao và virus H5N1 cũng thuộc nhóm này