Thành tích đạt được

  Thành tích đạt được CÔNG TY VINAVETCO
  CÔNG TY VINAVETCO PDF. In Email

  Những thành tích tiêu biểu công ty đã đạt được trong những năm qua:

  • 01 huân chương Lao động hạng III do chủ tịch nước tặng thưởng năm 1985
  • 01 Huân chương Lao động hạng II do chủ tịch nước tặng thưởng năm 1996
  • 08 cờ thi đua, bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng về thành tích xuất sắc từ năm 1990- 1999
  • Đảng bộ Công ty nhiều năm được Quận uỷ Đống đa công nhận cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 20 năm liền từ 1988- 2007 được UBND quận Đống đa tặng danh hiệu và cờ thi đấu quyết thắng trong công tác tự vệ và cờ 20 năm đơn vị quyết thắng.
  • Từ năm 1990- 2008 liên tục được Công an thành phố Hà nội tặng cờ, bằng khen, giấy khen trong công tác bảo vệ.
  • Là tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh từ nhiều năm nay và năm 2006 do công đoàn quận Đống đa khen thưởng.
  • Nhiều bằng khen, giấy khen khai cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác của đơn vị.
  • Năm 2007 được nhận Cúp Vàng thương hiệu và Nhãn hiệu lần thứ 2.

  Công ty  là Doanh nghiệp SXKD thuốc thú y hàng đầu và lâu đời nhất Việt Nam xứng đáng với thương hiệu VINAVETCO được người tiêu dùng cả nước mến mộ và tin tưởng.