Bệnh gia cầm

  Cầu trùng có thể gây bệnh ở gà mọi lứa tuổi nhưng hay gặp ở gà 10 - 30 ngày tuổi....

  - Thường xuyên vệ sinh, sát trùng trong khu chăn nuôi gà bằng Vinadin 10% với lượng 20-25ml thuốc / 10 lít nước. Phun trực ...

  - Colivinavet: 10gr thuốc dùng cho 30 - 40kgP/ngày. - Antidiarrhoea: 1 gói 10gr cho 50kg thể trọng gia cầm. - Gentatylodex oral: 1g/5 kgP/ngày tương đương ...

  Gà ốm ủ rũ, giảm ăn, chậm lớn, suy nhược. Gà khó thở, ho hen, sặc khoẹt. Chảy nước mũi, nước mắt, viêm mí mắt, đôi khi ...

  Sát trùng chuồng trại, máng ăn, máng uống và các dụng cụ chăn nuôi bằng: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina aqua.... - Vinadin: 100ml thuốc ...

  Viêm gan vi rút là bệnh cấp tính, gây chết cao cho vịt, ngan, gà tây, gà sao, ngỗng và chim trĩ. Tại Việt Nam, ...

  01