Thông báo Dịch cúm gia cầm, LMLM và dịch lợn tai xanh

Cục Thú y xin thông báo tình hình dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc và dịch lợn tai xanh như sau:
I. TÌNH HÌNH DỊCH
1. Dịch Cúm gia cầm
Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.
Hiện nay, cả nước còn 02 tỉnh: Thái Nguyên và Cao Bằng có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.
2. Dịch Lở mồm long móng
Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.
Hiện nay, cả nước còn 05 tỉnh là: Hà Giang, Phú Yên, Sơn La, Lạng Sơn và Kiên Giang có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.
3. Dịch Tai xanh trên lợn
Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.
Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch Tai xanh.

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

- Ngày 29/12/2009, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm gia cầm đã họp phiên thường kỳ.

- Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi chỉ đạo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương./.

Các tin cùng chủ đề: