CÔNG TY VINAVETCO

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thuốc thú y TWI Tên giao dịch: vietnam veterinary products joint stock company Tên viết

Thành tích đạt được CÔNG TY VINAVETCO

01 huân chương Lao động hạng III do chủ tịch nước tặng thưởng năm 1985 01 Huân chương Lao động hạng

Thông tin liên hệ CÔNG TY VINAVETCO

Địa chỉ: Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0321.247.6578